โต๊ะพูลหยอดเหรียญ

เหมาะสำหรับใช้ในร้านอาหาร, ผับ, บาร์ ที่ต้องหยอดเงินเพื่อเล่น - ตั้งค่าเกมได้ตั้งแต่ 10-20-40บาท 

โต๊ะพูลไม่หยอดเหรียญ

เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน หรือร้าน หรือ Clubhouse ที่ไม่ต้องหยอดเงินเพื่อเล่น  - มีระบบ 1)หลุมล้วง หรือ 2)รางลูกไหลรวม